Para sa Araw ng mga Puso.

alab ng panitikan

nagkakasya tayo
sa ulan at abo.
matimtiman ang paghihintay
limampung oras, minsa’y
labinlima, sinisira
ang panata na ikaw
ang may dikta.

 

nagkakasya tayo
sa tingin at ngiti.
panakaw man, binubuo
niyan ang mga araw
at gabing nag-iisa –
kapit ang larawan mo’t
naninimdim nang tuwina.

 

nagkakasya tayo
sa gabi at umaga.
puno ako ng pananabik
puspos ka ng takot
sa bukas, hinaharap.
tingnan mo, mahal:
ako ma’y takot mangarap.

 

nagkakasya tayo
sa paglaban at pag-ibig.
itatangan ko’ng iyong puso
hinding-hindi na bibitiw
aking bituin, sa’yong piling
ikaw at ikaw lang ang dalangin
huwag kang maupos sa pagningning.

 

 

*para sa isang kaibigan

View original post

Advertisements

About this entry