PA’NO

Paano kung bigkasin sa’yo
sa gitna ng mga kuwento, hagikgik
mga naunsyaming halik, na mahal
na pala kita? Matatahimik kaya

ang hangin, mabubulol kaya
ang mga bituin, mauutal kaya
ang buwan? sabihin mo sa akin,
kung maibabalik mo bang muli

ang paghatid mo sa akin ng mga
tala, pag-alay mo ng araw at buwan?
Muli ba akong iikutan
ng iyong mundo? Malilimot

mo ba siyang hindi nakuhang bumitaw
ng iwan kita, sinta
na nakabitin sa mga pangarap
na nilikha ng ating nakaraan?

O magtutuloy lang ang mga kuwento
matatapos ang mga hagikgik,
‘di na nga masusundan mga naunsyaming
halik, at lalakad kang palayo

at magiging malungkot na ganti
ang gabing ito na hindi ko nakuhang
sabihin sa’yo sinta,
na mahal na, minahal pala

at minamahal kita.

Image

*litrato mula sa pelikulang “In The Mood For Love” ni Wong Kar-wai

Advertisements

About this entry